Foto: Tobias Uggelfors

Här lägger vi upp viktig information till våra hyresgäster i Kungsör.

Bland annat finns kontaktuppgifter för felanmälan, boendeinformation och råd och tips till dig som hyr eller önskar hyra lägenheter eller lokaler av oss.

På vår hyresgästportal lägger vi även upp lediga och kommande lägenheter och lokaler i våra fastighetsbestånd. Vi har alltid uppdaterade register över lediga objekt. 

Här finns också förteckningar med lite information om fastigheter vi förvaltar.

Du klickar dig vidare på rubrikerna här till vänster i menyn.

Fynd tyder på att Kungsör var befolkat med permanent bofasta invånare redan runt 3000-4000 f.kr. När Gustav Vasa kom till makten 1523 konfiskerade han Grönö gård som förverkades av kronan. 1538 bytte han Grönö gård och fem hemman som han förvärvat mot landområdet Kungsörs kronogård. Gården krävde arbete och för det krävdes personal. Personalen behövde någonstans att bo vilket gjorde att bostäder uppfördes på båda sidor om ån. Det var så samhället Kungsör uppstod.