Om oss

NordeBo.info är en portal med information för våra hyresgäster.

Vår affärsfilosofi är att köpa, äga och/eller förvalta attraktiva hyreshus som människor vill bo i. Vi strävar efter att vara en pålitlig och professionell partner under hela processen. Vår målsättning är att förvalta och förädla våra fastigheter under lång tid. Att förvalta fastigheter med nöjda hyresgäster som trivs med sitt boende är något vi värdesätter mycket högt.

Ansvaret som fastighetsägare och förvaltare innebär att alltid hålla god tillgänglighet och service gentemot våra hyresgäster. Arbetet innefattar bland annat driftplanering och optimering, hyresavtalsfrågor, om- och tillbyggnationer, uthyrningsfrågor, avtalsadministration, hyresaviseringar med mera. Bland våra kunder finns både hyresgäster och investerare.

Fastigheter som tillgång kräver en aktiv förvaltning. Nära dialog med bl.a. hyresgäster och kreditgivare är därför viktiga aspekter i vårt arbete.

Med egna resurser säkerställs den strategiska planeringen och driftoptimeringen av de fastigheter som ingår i vår förvaltning. Genom samarbeten med utvalda lokala entreprenörer säkerställs lokal närvaro samt regelbunden fastighetstillsyn och fastighetsförvaltning.

Genom att lyssna på våra hyresgäster och använda våra resurser inom de områden som är mest efterfrågade vill vi skapa en aktiv process där de boende deltar. Att bo hos oss skall vara att bo i en miljö där det finns goda möjligheter att göra sin röst hörd och påverka den riktning som vårt arbete tar, såväl löpande som i framtiden.