Nyheter

Här lägger vi upp nyheter om våra fastigheter och vår fastighetsförvaltning. Här kan ni se vad som är planerat, vad som händer just nu och mycket annat:

2020

Vi har beslutat att ändra låsningen på alla våra entréportar i Kungsör.

Som en del i vårt säkerhetsarbete kommer samtliga portar att vara låsta dygnet runt. Hyresgäster kommer som vanligt in i trapphusen med lägenhetsnyckeln.

Tyvärr har det vid vissa tillfällen vistats obehöriga i trapphus och källare, bland annat med tanke på rådande situation med Corona-viruset vill vi att så få personer som möjligt vistas i våra trapphus och allmänna utrymmen.

Den nya låsningen gäller tillsvidare.

Till samtliga våra lägenheter ingår 3 stycken lägenhetsnycklar. Skulle ni behöva flera nycklar kan vi beställa ytterligare hos vår låsfirma. Hyresgäster bekostar själva ytterligare extra nycklar. Kontakta oss så hjälper vi till.

Nya låsningen kommer att implementeras under vecka 14.

Läs hela inlägget »

För att minska smittspridning informerar vi alla våra hyresgäster i våra fastigheter.

Stanna hemma om du är sjuk. Visa hänsyn och undvik att vistas allmänna utrymmen som trapphus eller tvättstuga förrän du varit symtomfri i minst två dygn.

Vänta med serviceanmälningar som inte är akuta ifall någon i hushållet har symtom.

Vid akuta fel som kan innebära fara för person eller fastighet ska du ringa vår felanmälan. Har du symtom behöver du informera oss om det på förhand.

Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer – hosta och nys i armveck och tvätta händerna ofta.

Vi uppmanar våra hyresgäster att ta hjälp av varandra för att underlätta vardagen för de som är sjuka eller i riskgrupp. Är du frisk och har möjlighet att hjälpa dina grannar: skriv en lapp och sätt upp i trapphuset. På sociala medier finns grupper för dig som behöver hjälp alternativt vill hjälpa andra.

Information från Folkhälsomyndigheten finns i alla trapphus och har skickats ut till samtliga våra hyresgäster. Informationen finns även att läsa här.

Läs hela inlägget »

Nu kommer vi att börja med arbeten avseende lägenhetsrenoveringar i Härnösand.
Totalt kommer vi att renovera följande lägenheter som vi arbetar med under våren/sommaren:

Ådalsvägen 1: Ytskikt och genomgång av vitvaror
Frejgatan 3: Ytskikt och genomgång av vitvaror
Allévägen 2: Ytskikt och genomgång av vitvaror
Norra Ringvägen 25: Viss målning
Idrottsvägen 3 (2st): Ytskikt och genomgång av vitvaror
Säbråvägen 41 (2st): Ytskikt och genomgång av vitvaror
Tallvägen 6: Ytskikt och genomgång av vitvaror

Arbetet genomförs med egen personal och i vissa fall med externa entreprenörer.
Samtliga arbeten väntas slutförda under våren/början av sommaren 2020.

Befintliga hyresgäster väntas inte störas i någon större utsträckning, vid större ingrepp aviseras detta berörda hyresgäster.

Läs hela inlägget »

Nu har vi påbörjat arbeten avseende ett par lägenhetsrenoveringar i Kungsör.
Totalt har vi påbörjat renoveringar av 5 stycken lägenheter som vi arbetar med parallelt.

På Drottninggatan 28 renoverar vi 3 lägenheter:
- Nytt kök.
- Ny inredning badrum.
- Renovering samtliga ytskikt, inklusive golv.

På Drottninggatan 9 renoverar vi 2 lägenheter:
- Nytt kök.
- Nytt badrum.
- Renovering samtliga ytskikt, inklusive golv.

Arbetet genomförs med både egen personal och externa entreprenörer. Samtliga arbeten väntas slutförda under februari/mars 2020.

Befintliga hyresgäster väntas inte störas i någon större utsträckning, vid större ingrepp aviseras detta berörda hyresgäster.

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

Arkiv