Nyheter

Här lägger vi upp nyheter om våra fastigheter och vår fastighetsförvaltning. Här kan ni se vad som är planerat, vad som händer just nu och mycket annat:

2019 > 10

Kungsörs Hem har börjat samarbeta med en ny entreprenör för JOUR-utryckningar.
JOUR kommer framöver att skötas av Manthey Service AB.

De har en gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och JOUR-ärenden. De sköter bland annat detta för det kommunala fastighetsbolaget i Kungsör och känner till området och fastigheterna väl.

Inställningstiden för ärenden som inträffar efter ordinarie arbetstid är 30 minuter.

JOUR: Vardagar efter ordinarie arbetstid, helger och röda dagar.
Telefon: 079-000 19 00

Pröva alltid att ringa vår ordinarie felanmälan, oavsett tid eller dag: 08-410 09 491, innan ni ringer JOUR.

JOUR-nummer skall endast användas vid nödfall, tex. vattenskador, brand eller andra skador som kan innebära akut skada för boende eller fastigheten. Om ärendet inte är akut debiteras eventuella kostnader hyresgästen.
Läs hela inlägget »
Vi försöker ständigt utveckla våra fastigheter för att öka trivseln för våra hyresgäster. Samtidigt försöker vi optimera våra fastigheter ur ett miljöperspektiv.

Som ett led i detta påbörjar vi nu renoveringsarbeten avseende värmesystemet i Kungsör. Renoveringar på Kaplanen 11 kommer att påbörjas redan nu i höst.

Arbetena kommer att pågå i ca 3-4 veckor och kommer att omfatta:
- Byte av radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter.
- Byte av differenstryckventiler.
- Byte av cirkulationspump.
- Byte av ventiler på KV-/VV-ledningar i källare.
- Genomgång och effektivisering av fjärrvärmesystem.

Under nästkommande år fortsätter vi med motsvarande arbeten på Tessin 7.

Får våra hyresgäster kommer detta innebära en jämnare temperatur i lägenheterna.
För oss som fastighetsägare innebär detta nöjdare hyresgäster och framförallt stora besparingar av uppvärmningskostnader. Detta i sin tur bidrar till minskad klimatpåverkan.

Frågor från boende avseende arbetet tas med vår underentreprenör Aquadus VVS:
016-17 01 85
Läs hela inlägget »

Nu är vi färdiga med renovering av en lägenhet på Allévägen i Härnösand.
Samtliga ytskit i lägenheten renoverades. Lägenheten har en del sekelskiftesdetaljer som vi valde att spara.

Under hösten och vintern kommer vi fortsätta med invändig renovering av lägenheter i Härnösand.

loading...
Läs hela inlägget »

Nu har vi påbörjat trapphusrenoveringarna i Kungsör.

Ett trapphus på Hamngatan 12 är färdigställt, framöver kommer vi att fortsätta med kvarvarande trapphus på Hamngatan 12 och efter det Drottninggatan 9 A-B.

I trapphusen renoverar vi väggarna för de fall dessa är slitna eller trasiga. Vi målar tak, väggar, socklar, fönster och dörrfoder. Syftet är att skapa en trevligare och säkrare omgivning i våra fastigheter.

Här nedan ser ni ett trapphus innan påbörjade renoveringar och ett efteråt:

Efter renovering

Innan renovering

Läs hela inlägget »
Under hösten händer en hel del i våra fastigheter i Kungsör.

Bland annat kommer vi framförallt att fokusera på lägenhetsrenoveringar. Sedan tidigare har vi informerat om vårt fokus kring badrumsrenoveringar. Vid frånträden passar vi ofta på att genomföra större renoveringar i våra lägenheter.

En del trapphus kommer också att renoveras. Vid dessa arbeten kommer vi att informera boenden i trapphusen innan vi sätter igång. Arbetena kommer att pågå dagtid och kommer inte att störa hyresgäster i någon större utsträckning.

Vill du att vi kommer och tittar på din lägenhet kan du göra en felanmälan på vårt formulär så återkommer vi till dig.
Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

Arkiv