Formulär

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig om det finns ett objekt som stämmer överens med dina önskemål.

I och med skickat förmulär ger ansökande sitt fulla samtycke och godkännande enligt GDPR till att Nordero Capital Management AB (förvaltningsbolag) har full rätt att ta Kreditupplysningar och inhämta annan information som kan behövas för upprättande av kontrakt. Efter upprättande av kontrakt och tillträde raderas samtliga inhämtade uppgifter.

Vill du inte längre att vi sparar dina uppgifter i vår bostadskö? Maila info@nordero.se och meddela oss så raderar vi samtlig information som vi har i våra register.

Intresseformulär - Härnösand

  • 19XXXXXX-XXXX

  • Kryssa i det område/objekt du tycker verkar mest intressant.
  • Välj den yta du anser är mest passande.