Här lägger vi upp viktig information till våra hyresgäster i Härnösand.

Bland annat finns kontaktuppgifter för felanmälan, boendeinformation och råd och tips till dig som hyr eller önskar hyra lägenheter eller lokaler av oss.

Här på vår hyresgästportal lägger vi även upp lediga och kommande lägenheter och lokaler i våra fastighetsbestånd. Vi har alltid uppdaterade register över lediga objekt. 

Här finns också förteckningar med lite information om fastigheter vi förvaltar.

Du klickar dig vidare på rubrikerna här till vänster i menyn.

Härnösand grundades 1585 av kung Johan III. Härnösand har länge varit ett administrativt centrum i Västernorrlands län. 1645 blev Härnösand residensstad, en funktion som staden har än idag. Redan 1658 öppnade ett gymnasium i Härnösand och 1885 blev Härnösand en av de första städerna i Europa med elektrisk gatubelysning.