Information för dig som hyr lokal

När man hyr lokal så finns det en gränsdragningslista som reglerar vad hyresvärden respektive hyresgästen ska ansvara för i lokalen.

Här nedan finns en översikt kring hur fördelningen ser ut under hyrestiden (det kan finnas vissa avvikelser angivna i specifika kontrakt).