Boendeinformation & Ordningsregler

Information om ditt boende till dig som är hyresgäst hos oss. Här kan du hitta svar på dina frågor och få tips inför inflytt och utflytt.

Hur betalar jag hyran?

Hyran skall betalas till vårt Bankgiro: 717-2257

Vi skickar alla våra hyresavier via e-post. Se till att titta igenom er mailkorg ordentligt. I vissa fall hamnar våra avier i skräpkorgen eller markeras som spam-mail. Hör av er till oss om ni märker att avierna inte kommer fram ordentligt.

I vissa specifika fall kan vi vara behjälpliga att skicka hyresavier via post.

Som hyresgäst är du skyldig att betala hyra oavsett om du fått någon hyresavi eller inte. Kontakta oss om du inte fått någon hyresavi, så skickar vi ut en ny omgående. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan innebära att du förlorar din hyresrätt. Har du problem med en hyresinbetalning, kontakta oss omedelbart.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar hyran i tid tar vi ut en förseningsavgift, och sedan även inkassoavgift om ärendet drar ut på tiden efter påminnelsen. Om vi vid upprepade tillfällen blir tvungna att använda inkassoföretag för att få in hyran riskerar du att bli av med lägenheten. Återkommande sena betalningar kan leda till att du mister ditt hyreskontrakt.

Inflyttning

När det är dags att byta bostad finns det mycket att tänka på. Nedan har vi försökt samla de viktigaste frågorna som vi brukar få, så att din flytt kan gå så smidigt som möjligt.

Tillträde

Lägenheten du flyttar till är besiktigad av oss och/eller vår fastighetsförvaltare. Du bör själv kontrollera din lägenhet så att allt är helt. Om något är trasigt eller skadat när du flyttar in bör du ta kontakt med oss inom skälig tid. 1 vecka brukar anses som skäligt.

Hemförsäkring

För att skydda dig mot ekonomiska förluster kräver vi att du som hyresgäst skaffar en hemförsäkring för dina privata tillhörigheter och lägenhetens innehåll. Fastighetens försäkring innefattar inte hyresgästens privata tillhörigheter utan endast fastigheten. Inbrott, skada, brand eller översvämning kan vara exempel på händelser som inte fastighetens försäkring täcker. Du måste därför ta kontakta med ett försäkringsbolag för att teckna en hemförsäkring.

Alla våra hyresgäster måste ha en egen hemförsäkring, det finns även med som ett villkor i våra hyresavtal.

Elabonnemang

När du flyttar in kontaktar fastighetsägaren vanligtvis elleverantören och lägger om abonnemanget. Hushållsel bekostas normalt av hyresgästen från tillträdesdagen. Om strömmen är avslagen till lägenheten, oavsett anledning, och du kontaktar JOUR för utryckning får du bekosta detta själv, i annat fall väntar du till nästkommande arbetsdag och gör en felanmälan.

Sophantering

Sortera efter de anvisningar som finns i soprummet, se till att hålla rent och snyggt och att soporna är väl tillslutna. Grovsopor transporterar du själv till återvinningscentralen. Möjligheterna att ta emot olika sorters avfall varierar mellan våra fastigheter. Tänk på att respektera de rutiner som finns där du bor för att främja en ren och trevlig närmiljö! I en del fall finns möjlighet att ta emot tidningar & dyl. i speciella grovsoprum, i övrigt hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer där du kan källsortera tidningar, kartong, glas, batterier mm.

Kabel TV

De flesta av våra lägenheter har tillgång till kabel-TV via det vanliga TV-uttaget. Ett basutbud med SVT 1, SVT 2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 samt ytterliga några kanaler brukar alltid finnas tillgängligt utan extra kostnad. Om du har kabel-TV i din fastighet kan du finna information om hur du beställer fler kanaler på den informationskanal som ingår i basutbudet. Kontakta fastighetsförvaltaren vid frågor om vilka återförsäljare som är knutna till fastigheten.

Fiber

I Kungsör finns möjlighet för alla våra hyresgäster att teckna fiber-Internet via Köpings Kabel-TV. Det finns också ett stort utbud av Digital-TV och andra tjänster.

Uppkoppling via fiber innebär möjlighet till ständig uppkoppling mot internet utan trafikkostnad. I de flesta fall krävs ett särskilt modem som du hyr eller köper av operatören. Om du är osäker på vilka möjligheter som finns hos dig, rekommenderar vi att du kontaktar Köpigs Kabel-TV.

Uppkoppling via fiber innebär att du har en stabil uppkoppling med en mycket hög kvalitet. Kontakta Köpings Kabel-TV för att teckna abonnemang.

Om du har tillgång till kabel-TV kan du också ha möjlighet att teckna bredbandsabonnemang via kabel-TV-nätet. För att få information om priser, tillgänglighet och abonnemang kontaktar du din kabel-TVoperatör.

Persienner & gardinstänger

Persienner eller gardinstänger ingår inte i våra lägenheter. Däremot händer det att den som flyttar väljer att lämna kvar persiennerna eller gardinstängerna. Har du någon persienn eller gardinstång som är trasig eller går sönder vänder du dig till en persiennfirma. Det gäller även markiser. Saknar lägenheten persienner eller stänger är det tillåtet att montera dessa i lägenheten. Däremot är det viktigt att monteringen görs på ett fackmannamässigt sätt, och tänk på att du själv betalar alla åtgärder.

Brandvarnare

Brandvarnare räddar liv. De flesta lägenheter är utrustade med brandvarnare. Du som hyresgäst ansvarar själv för att den fungerar. Därför är det viktigt att du provar den regelbundet och byter batteriet vid behov. Ungefär en månad innan batteriet tar slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljud.

 

Om det börjar att brinna, ring omedelbart 112 och begär brandkåren. Håll dörrar och fönster stängda för att hindra att elden sprids. De vanligaste brandorsakerna i ett hem är elektriska fel, torrkokning och levande ljus.

Vad får jag göra själv i lägenheten?

Invändig renovering/uppsättning

Målning och tapetsering som utförs på ett fackmannamässigt sätt är tillåten utan fastighetsägarens medgivande. Tänk på att du måste återställa allt om du väljer färger som inte en kommande hyresgäst kan tänkas vilja ha, eller om det inte är fackmannamässigt utfört. Kontakta oss därför och meddela om eventuell ommålning eller tapetsering.

Vid montering av väggfast inredning eller onormalt slitage kan du komma att få bekosta en omtapetsering/målning eller nytt golv om vår besiktning bekommer att det är onormalt slitage i lägenheten. Var därför noggran och försiktig med nya håltagningar i vägg osv. Idag finns upphängningsanordningar som inte alls förstör väggar, tillexempel väggfäste från 3M. Kontakta oss vid frågor om detta.
 

Det är inte tillåtet att ändra planlösningen, exempelvis genom att ta bort dörrar eller slå in väggar. Återställning av eventuell renovering som inte utförts på ett fackmannamässigt sätt eller vid användning av ej godtagbara färgval, onormalt slitage mm. debiteras hyresgästen vid avflytt.

Hushållsmaskiner

Installation av diskmaskin, tvättmaskin och annan motsvarande utrustning kräver tillstånd från hyresvärden. Annars måste ingreppet återställas vid avflyttning, vilket innebär en ytterligare kostnad för dig som hyresgäst. I de lägenheter som är förberedda för disk- och/eller tvättmaskin är det tillåtet att montera in hushållsmaskiner. Se till att det blir utfört av en fackman.

Ev. skador på lägenheten som kan kopplas till egna installationer kommer krävas av hyresgästen. Ta alltid kontakt med fastighetsägaren eller fastighetsförvaltare före installation.

Diskmaskin och/eller tvättmaskin är normalt inget som ingår i våra lägenheter, vi kan däremot installera maskiner i lägenheter mot ett hyrestillägg.

Parabolantenn

Enligt allmänna fastighetsrättsliga principer får en hyresgäst inte, utan hyresvärdens tillstånd, montera fast en parabolantenn eller andra föremål på fastighetens balkong, fasad eller fönster, eftersom skador och olägenheter kan uppstå. Du får däremot placera en parabolantenn inne på balkonggolvet på en flyttbar ställning eller liknande, under förutsättning att parabolantennen inte till någon del befinner sig utanför balkongräcket eller riskerar att ramla ner från balkongen. Ta alltid kontakt med din kvartersvärd innan du sätter upp en parabol eller liknande.

Att tänka på

Du kan bli ersättningsskyldig för slitage utöver det normala, samt vid extrema färg- och materialval som måste återställas vid avflytt. Var därför gärna försiktig när du möblerar om och renoverar själv, se helst till att alla arbeten utförs av en fackman. Kontakta ditt lokala förvaltningskontor i förväg om du har några frågor.

Uppfästning

Använd rätt typ av fästkrokar när du hängar upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Ta ned spik och krokar från väggarna när du flyttar.

Idag finns upphängningsanordningar som inte alls förstör väggar. I många butiker finns till exempel tejp, sugkoppar mm. som klarar relativ tung inredning.

Våtutrymmen

Det är inte tillåtet att borra eller spika i badutrymmen eller andra utrymmen där man skadar tätskiktet.

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs tillstånd från hyresvärden. Det är alltså strikt förbjudet att hyra ut lägenhet eller lokal i andrahand utan tillstånd från fastighetsägaren. Hyr du ut din lägenhet i andrahand utan fastighetsägarens medgivande blir du av med din hyreslägenhet.

Se därför till att du lämnar din ansökan till Nordero minst en månad innan du vill börja hyra ut din lägenhet, och kontakta din fastighetsförvaltare om du behöver mer information. Tänk på att det fortfarande är du som är ansvarig för lägenheten, även om du hyr ut den i andra hand. Du är alltså ansvarig för alla kostnader som kan uppkomma vid eventuella skador och uteblivna hyresinbetalningar, och kan även mista rätten till lägenheten. Telefonnummer till fastighetsförvaltare och Nordero finner du under kontakt.

Uppsägning, uppsägningstid & flytt

Uppsägningen görs skriftligt och skickas till Nordero. Det går bra med ett vanligt undertecknat brev eller en standard blankett från Internet eller liknande. Glöm inte att skriva under.

Normalt är uppsägningstiden 3 månader, men kontrollera alltid på ditt hyreskontrakt för säkerhets skull. För lokaler och vissa andra hyresobjekt kan uppsägningstiden variera. Tänk på att den månad som du säger upp lägenheten inte ingår i uppsägningstiden. Det innebär till exempel att om du säger upp lägenheten i januari så kommer avflyttningsdagen att bli den 30 april. Du kommer således att vara ansvarig för lägenheten och debiteras hyra till och med april månad.

Uppsägningen måste vara oss tillhanda senast före det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. När du sagt upp ditt kontrakt får du en bekräftelse och information om hur du skall gå till väga med resten av utflyttningen.

När du sagt upp ditt avtal med oss är du enligt lagen skyldig att låta oss visa din lägenhet för nya intressenter.

Besiktning

När en lägenhet sagts upp skall du kontakta din förvaltare för att bestämma tid för besiktning. Telefonnummer och e-postadress hittar du under din fastighet på vår kontaktsida. Då besiktningen genomförs skall all utrustning som hör till lägenheten finnas på plats, och alla mattor skall vara borttagna för att vi skall kunna inspektera golvytan. Observera att eventuella skador som upptäcks under besiktningen, debiteras i efterhand. Se till att boka besiktningen i god tid innan du flyttar så du har möjlighet att åtgärda eventuella anmärkningar.

Flyttstädning

Du är som hyresgäst ansvarig för att lägenheten flyttstädas före avflyttning. Om lägenheten bedöms vara ostädad kommer vi att debitera dig för den rengöring som behövs.

Flyttstädning innebär att lägenheten och förrådets alla delar skall rengöras mycket noga. Detta inkluderar förutom normal städning att våttorka alla golv, tvätta alla fönster både in- och utvändigt, frosta av och rengöra både kyl och frys, rengöra spis och köksfläkt både in- och utvändigt, rengöra golvbrunn och toalett i badrummet grundligt samt att torka ur alla skåp i lägenheten både in- och utvändigt. Glöm heller inte att städa ur förrådet noga och avlägsna eventuella dekaler och andra ej fasta väggprydnader i både lägenhet och förråd.

På Hyresgästföreningens hemsida finns information och exempel på vad som behöver göras i samband med en flyttstädning: https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/11/nyheter-2018/flyttstadning/

Trygghet & säkerhet

Vi arbetar aktivt med att förbättra säkerheten för alla våra hyresgäster. Bland annat ser till att alla utrymmen i fastigheterna används på ett korrekt sätt för att minimera brandrisken och vi installerar lampor för att lysa upp mörka områden. Vi vet att själva intrycket av en välvårdad fastighet minimerar risken för skadegörelse och försöker hålla det snyggt och prydligt vid våra fastigheter.

Vi försöker också fånga upp de tips och önskemål vi får från dig som hyresgäst. Genom att tillsammans se efter närmiljön och hjälpa varandra, skapar vi en både tryggare och trivsammare atmosfär för alla. Skriv gärna till oss om du vill tipsa oss om vad som kan bli bättre just där du bor. Kontaktuppgifter finner du under kontakt.

Trivselregler

Att komma överens med, och respektera sina grannar, är viktigt för att alla ska trivas med sitt boende. Här följer några övergripande regler som gäller för Norderos fastigheter.

Oljud & fest

Det som är musik för dig kan mycket väl vara oljud för andra, så tänk på att ta hänsyn till dina grannar. Det är framförallt viktigt att dämpa musik, piano och ljudet från TV:n kl 22.00-07.00 då det skall vara lugnt i fastigheten. Lagen är sträng när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar och inte ändrar sitt beteende riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Som hyresgäst är Du ansvarig för  att de personer som besöker Din lägenhet inte stör dina grannar. Förvarna dessutom gärna dina grannar om du planerar en fest, sätt t ex upp en lapp i trapphuset.

Skadedjur

Det är viktigt att hålla lägenheten städad för att undvika skadedjur. Om du ändå skulle drabbas skall du kontakta vår fastighetsförvaltare omgående, telefonnummer finns under vår kontaktsida.

Trapphusen

Trapphusen är viktiga utrymningsvägar om en brand skulle inträffa. Dessa skall därför hållas fria från möbler, cyklar och barnvagnar. Rena trapphus minskar också själva uppkomsten av bränder. Det är inte tillåtet att röka i trapphusen, något som gäller för alla allmänna utrymmen i fastigheterna.

 

Var noga med att plocka upp reklamblad och annat skräp efter dig i trapphuset. Då ser det trevligare ut och det blir trivsammare för alla boende.

Tvättstuga

Se till att städa ordentligt efter dig när du tvättat klart, och respektera i övrigt de regler som finns uppsatta i tvättstugan.

Förrådsutrymmen

De flesta av våra lägenheter har tillgång till ett förrådsutrymme som vi gärna ser att du använder. Det är dock inte tillåtet att ställa möbler och andra tillhörigheter längs med väggar eller i andra allmänna utrymmen. Förutom brandrisken behövs plats för att kunna använda förråden på bästa sätt i övrigt. Var dessutom noga med att stänga alla dörrar efter dig.

Mattor & sängkläder

När du piskar eller dammar dina mattor och sängkläder så gör du det vid våra piskställningar - inte från egen balkong eller fönster.

Hundar & katter

Är du hundägare utgår vi från att Du har kontroll på ditt husdjur. Naturligtvis rastar Du inte ditt husdjur inom vårt område.

Rättigheter & skyldigheter

För att alla ska trivas, är det viktigt att visa hänsyn och inte störa omgivningen.
· Skaka inte sängkläder och mattor från balkongen.
· Grilla inte på balkongen.
· Balkonglådor får sättas på insidan av balkongräcket, utan åverkan.
· Om du har husdjur, se till att de inte stör omgivningen. Plocka upp efter ditt husdjur samt håll det kopplat.
· Trafik med motorfordon på gångbanor får inte förekomma, utom vid flyttningar.
· Gräsmattor får inte köras på. Var försiktig när du cyklar på gångarna.
· För att förhindra/ försvåra brott lämna aldrig dörrar som ska vara låsta öppna.
· Uppmärksamma om någon obehörig uppehåller sig i källare, garage etc.

Du är som hyresgäst skyldig enligt hyreslagen att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och bostadsområdet. Stör du som hyresgäst dina grannar, och inte upphör med detta efter tillsägning, riskerar du att bli uppsagd från din lägenhet. Tänk på att du även har ansvar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Om du upplever att din granne stör, är det kanske så att grannen inte är medveten om att han stör dig. Därför är det bra om du själv tar en första kontakt med din granne. Om du inte vill ta denna kontakt bör du vända dig direkt till oss på Nordero och våra fastighetsförvaltare. Notera vilka tider du har blivit störd och vilken granne det handlar om. Förekommer allvarliga störningar under kvälls och nattetid ska du ringa vår jour. Observera att journummer enbart skall användas i nödfall, i annat fall debiteras kostnaden dig som hyresgäst.

 

Som hyresgäst ansvarar du för din lägenhet under hela kontraktstiden. För att undvika att du drabbas av onödiga kostnader den dag du flyttar ut, se till att du vårdar din lägenhet på bästa sätt.