Bostadskö

Fyll i forumläret för vår bostadskö på vår portal. Klicka här ovan och fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig om det finns ett objekt som stämmer överens med dina önskemål.

I och med skickat förmulär ger ansökande sitt fulla samtycke och godkännande enligt GDPR till att Nordero Capital Management AB (förvaltningsbolag) har full rätt att ta Kreditupplysningar och inhämta annan information som kan behövas för upprättande av kontrakt. Efter upprättande av kontrakt sparas de uppgifter som fastighetsbolaget behöver för att fullfölja sina åtaganden mot hyresgästen.

Du kan också anmäla intresse för och se lediga specifika objekt på portalen under:

Vill du inte längre att vi sparar dina uppgifter i vår bostadskö? Maila info@nordero.se och meddela oss så raderar vi samtlig information som vi har i våra register.