För hyresgäster - Med tanke på Coronaviruset

För att minska smittspridning informerar vi alla våra hyresgäster i våra fastigheter.

Stanna hemma om du är sjuk. Visa hänsyn och undvik att vistas allmänna utrymmen som trapphus eller tvättstuga förrän du varit symtomfri i minst två dygn.

Vänta med serviceanmälningar som inte är akuta ifall någon i hushållet har symtom.

Vid akuta fel som kan innebära fara för person eller fastighet ska du ringa vår felanmälan. Har du symtom behöver du informera oss om det på förhand.

Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer – hosta och nys i armveck och tvätta händerna ofta.

Vi uppmanar våra hyresgäster att ta hjälp av varandra för att underlätta vardagen för de som är sjuka eller i riskgrupp. Är du frisk och har möjlighet att hjälpa dina grannar: skriv en lapp och sätt upp i trapphuset. På sociala medier finns grupper för dig som behöver hjälp alternativt vill hjälpa andra.

Information från Folkhälsomyndigheten finns i alla trapphus och har skickats ut till samtliga våra hyresgäster. Informationen finns även att läsa här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter