Takrenovering på Klubbgränd klart

Nu är vi färdiga med takrenoveringen på Klubbgränd 6.

Renoveringen utfördes i samarbete med Härnösands plåtslageri.

Taket var i stort behov av en större renovering. Arbetsmomenten i arbetet var vattenblästring, rostbehandling och målning.

Har nedan finns en bild under arbetet och en efter arbetet, det blev en stor skillnad!

Under arbetet:

Efter arbetet:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter