Fiber & digital-TV till alla våra hyresgäster i Kungsör!

Från och med 2019 kommer alla våra hyresgäster i Kungsör att få tillgång till fiber!

Fiberindragningen kommer att ge alla våra hyresgäster möjlighet till digital-TV och Internet via fiber.

Nyheter för det digitala-TV utbudet kommer bland annat att vara Viaplay, Cmore och andra HD tv-kanaler som tidigare inte har varit möjliga via det analoga nätet.

Våra hyresgäster kommer att få möjlighet till 100 Mbit/s Internethastighet.

Förutom ovan tilläggstjänster kommer support, felanmälan och beställningar att ske på ett mycket enklare sätt än tidigare.

Leverantör av fibertjänster kommer att vara Köpings Kabel-TV. Köpings Kabel-TV är ett kommunalägt bolag med lång erfarenhet och god lokalkännedom.

Grundutbud för både digital-/analog-TV kommer att ingå i hyran. Övriga tjänster tecknas direkt hos Köpings Kabel-TV.

Innan arbetet startar kommer både vi och Köpings Kabel-TV att avisera om vilket arbete som ska göras och när detta kommer att ske. Vid installation kommer personal från Köpings Kabel-TV att behöva komma in i lägenheter för att montera ny utrustning.

Arbetet beräknas vara klart senast den 1 april 2019.

Det analoga nätet kommer att finnas kvar i fastigheterna även efter installationen av fiber.

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen avtalat fram en hyresjustering om 90 kr per lägenhet och månad från det att tjänsterna är tillgängliga.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter