Uppdatering arbeten - Kungsör

I Kungsör fortsätter vi utveckla våra fastigheter:

På Villagatan pågår renovering av ett badrum i lägenhet 1203.
I lägenhet 1103 renoverar vi taket i hallen och köket.
I lägenhet 1101 pågår några åtgärder i badrummet.
Arbetena beräknas vara klara under november.

På Hamngatan 12 kommer vi att färdigställa en renovering av takfoten och vinden. Det arbetet beräknas vara färdigställt i slutet av november.

På Drottninggatan 26 arbetar vi med åtgärder avseende ventilationen. Det beräknas vara färdigställd under november/december.

Tillsammans med bland annat kommunen diskuterar vi även andra utvecklingsarbeten i våra fastigheter i Kungsör. Vi återkommer med mer information kring det senare.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter