Uppdatering arbeten - Härnösand

I takt med att vintern närmar sig har vi börjat fokuser mer och mer på invändiga arbeten i våra fastigheter i Härnösand.

Under november har vi totalrenoverat en 3a på Norra Ringvägen 27 och en 1a på Frejgatan 3.

På Fiskekroken 14 har vi renoverat ett badrum. Arbete med totalernovering av ett kök pågår och beräknas vara klart mitten av november.

Vi har även påbörjat 2 stycken badrumsrenoveringar på Frejgatan 5. Badrummen beräknas vara färdigställda i början av december.

Källarförråden på Säbråvägen 29 håller också på att färdigställas efter en totalrenovering. Arbetet där beräknas vara helt färdigställt i mitten av november.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter