Pågående arbeten - Härnösand

Nu arbetar vi för fullt för att färdigställa fasaderna på Allévägen 2 och Varvsallén 1.

På Allévägen har vi renoverat sockeln, entrétrappan, fönster, garage mm. Ena fasaden putsas om just nu. Arbetet på Allévägen 2 beräknas vara klart under september.

På Varvsallén har vi renoverat sockeln. Där reser vi nu en ställning för att renovera hela fasaden, inklusive fönster, garage, balkong, takfoten mm. Arbetet på Varvsallén 1 beräknas vara klart under oktober.

Arbetet med sockeln på Ådalsvägen 1 är färdigställt.

Förutom ovanstående har vi gjort en hel del arbeten invändigt i våra fastigheter under sommaren. Vi har bland annat renoverat lägenheter, ordnat med nya postanordningar med mera.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter