Drottninggatan och Coop-torget i Kungsör

Nu arbetar kommunen i Kungsör med att göra i ordning Drottninggatan mellan Kungsgatan och Tessingatan samt Coop-torget vid våra fastigheter. Hyresgäster som hyr lokaler här kommer bland annat ha möjlighet till uteserveringar med mera:

Drottninggatan:
Drottninggatans utformning kommer att anpassas för både gång- och cykeltrafikanter samt bilister. Det kommer att bli gångytor på bägge sidorna av vägen samt en dubbelriktad cykelbana.

Det kommer att finnas bänkar, belysta träd, gatubelysning och möjlighet till uteserveringar. Vägytan för bilar minskas men det kommer fortfarande att vara dubbelriktad trafik.

Det blir parkeringsplatser på den ena sidan av vägen och hastigheten kommer att sänkas till 30 km/h.

Coop torget:
Även det så kallade Coop-torget vid Tessingatan byggs om för att uppnå ett attraktivare centrum. Här är tanken att ytan ska bli en inbjudande mötesplats genom att rama in torget med träd, bänkar, belysning och sittytor.

På torget byggs en upphöjd "pergola" med bänkar, den kommer att ramas in med sittytor som kan nyttjas som "glasshylla". Det blir cykelparkering, cykelpump och plats för ett framtida landmärke.

Planerad invigning är i oktober i år.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter