Info om bredband/TV

För våra hyresgäster som bor i fastigheter med Bredbandsbolaget som operatör kommer här lite information:

Telenor Sverige AB som äger Bredbandsbolaget kommer att ta över åtaganden för tjänsterna. Telenor kommer då bli ny avtalspart och ansvara för alla tjänster som Bredbandsbolaget tidigare har haft.

Detta är ingenting som kommer påverka dig som hyr lägenhet av oss.

Om du har haft tjänsterna via Bredbandsbolaget tidigare kommer dessa fortsätta fungera precis som tidigare men med Telenor som operatör.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter