Åtgärder - Klimatsmart optimering

Som en del i vårt arbete för att minska negativ påverkan på naturen och klimatet kommer vi att utföra åtgärder gällande vattenförbrukningen i våra fastigheter.

I första steget kommer vi att uppdatera våra fastigheter på Sköldgatan 8 och Ådalsvägen 1.

Om allt går som det ska är tanken att vi fortsätter med dessa åtgärder i våra andra fastigheter under året.

Arbetet kommer att aviseras. Vi kommer inte behöva stänga av vattnet under arbetet.

Detta gör vi för att värna om och förbättra miljön vi alla vistas i, något som vi tycker är mycket viktigt.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter