Mer personal i Härnösand

Från och med maj i år kommer vi att anställa ytterligare personal till vårt kontor i Härnösand.

Totalt räknar vi med att bli ytterligare 4 personer som skall arbeta med vår fastighetsförvaltning i Härnösand.

I och med detta har vi möjlighet att planera för och åta oss ännu större arbeten och höja standarden i våra fastigheter och lägenheter. Bland annat kommer vi att fokusera på utvändig målning under sommaren.

Vi tar gärna emot tips och synpunkter på vår förvaltning. Kontakta oss här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter