Ommålning fastigheter - Utvändigt

Fil 000

I sommar kommer vi påbörja ett stort arbete med att måla många av våra fastigheter utvändigt.

Vi kommer att skicka ut information till berörda hyresgäster i god tid innan arbetet börjar med information om vad som är viktigt att tänkta på under målningsperioden.

Arbetstiden på varje fastighet varierar men vi kommer att arbeta cirka 1 månad vid varje fastighet som skall målas om.

Vi planerar att påbörja arbetet i början av maj och kommer att fortsätta till slutet av september.

Har ni några frågor om målningsarbetet kan ni kontakta oss.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter